Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Neskorý syfilis

Klinické prejavy neskorého vrodeného syfilisu sa zjavujú po viac ako 2–4 rokoch života a najrozvinutejšie sú v období puberty. Môžu sa objaviť malformácie infikovaných rastúcich tkanív, ktoré sú spôsobené v podstate chronickým zápalom. U 60 % detí, je infekcia subklinická. Charakteristické príznaky, ktoré sa vyskytujú asi u 40 % detí, nazývame stigmy. Typickým príznakom je Hutchinsonov trias – Hutchinsonove zuby (horné rezáky majú súdkovitý tvar a na reznej ploche polmesiačikovitú prehĺbeninu), parenchymatózna keratitída a hluchota.

Hutchinsonove zuby Hutchinsonove zuby

Inými známkami tejto formy syfilisu sú zmeny na kostiach: deformity lebky (caput quadratum s prominenciami čelovej kosti), sedlovitý nos, gotické podnebie, perforácia podnebia, morušovité moláre, zhrubnutie mediálneho konca kľúčnej kosti – Higoumenakisov príznak, šablovité tíbie a nebolestivé opuchy kolien a lakťov – Cluttonove kĺby. Na koži sa môžu vyvinúť prejavy podobné terciárnemu získanému syfilisu ako gumma a tuberózny syfilid. Poškodenie nervového systému sa prejavuje poruchami reči a intelektu, parézami a niekedy aj juvenilnou paralýzou a tebes dorsalis. Okrem už spomínaných vnútorných orgánov môže byť postihnutý srdcový sval, endokard a obličky.

V diferencialnej diagnóze treba myslieť na iritačnú plienkovú dermatitídu, vyvolanú vnútornými či vonkajšími toxickými vplyvmi, najčastejšie v 2.-4. mesiaci života v genitogluteálnej oblasti.