Diagnostika a liečba

Najpresnejšou a najspolahlivejšou metódou je priamy dôkaz bakteriálnej DNA metódou PCR. Vyšetrenie je možné z moču alebo výteru z močovej rúry. U žien ster z krčka maternice.

Na liečbu chlamýdií používame antibiotiká. Dĺžka liečby je 7-10 dní, pri opakovaných infekciách sa liečba predlžuje na 2-3 týždne. Dôležité je v priebehu liečby dodržiavať sexuálnu abstinenciu, vrátane chráneného pohlavného styku a zdržať sa tiež masturbácie. Je potrebné liečiť súčasne sexuálneho partnera a urobiť 3-4 týždne po liečbe kontrolný test na chlamýdie.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.