Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Syfilis

Syfilis je závažné infekčné, systémové, chronické ochorenie, ktoré môže postihnúť okrem pohlavných orgánov aj všetky ostatné systémy. Pôvodca syfilisu je baktéria spirochéta Treponema pallidum subsp. pallidum. V neliečených prípadoch nákaza prebieha v troch štádiách s klinickými prejavmi alebo v období latencie i bez nich. Ide o jednu z najvýznamnejších pohlavne prenosných chorôb.

Syfilis v súčasnosti predstavuje významnú globálnu hrozbu. Je to ďaleko záludnejšie a nebezpečnejšie ochorenie ako je mediálne známe. Uvádza sa, že mohokrát sú nakazení pacienti prekvapení prítomnosťou tejto pohlavnej choroby a že o syfilise takmer vôbec nič nevedia. Prehliadaný syfilis môže, najmä vo vekovej kategórii 19-28 rokov, nepríjemne prekvapiť svojimi neskorými formami, ktoré sú nielen veľmi závažné a ťažko liečiteľné, ale môžu mať veľmi negatívny dopad na samotného človeka, či už z neurologického, alebo psychiatrického hľadiska.