Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Prevencia

Prekonaná infekcia nezanecháva trvalú imunitu. Preto je prevencia veľmi dôležitá. Dôležitá je včasná diagnostika, rýchla účinná terapia, spolupráca pacienta a vyšetrenie všetkých sexuálnych kontaktov. Preventívne opatrenia platia ako pri iných pohlavne prenosných ochoreniach, teda vyhýbaniu sa rizikovému pohlavnému styku, používanie bariérovej antikoncepcie. V prevencii novorodeneckej konjunktivitídy sa uplatňuje spomínaná kredeizácia.