Ako sa prenáša chlamýdia?

Najčastejší spôsob prenosu chlamýdii je nechránený pohlavný styk. Riziko nakazenia sa Ch. Trachomatis pri nechránenom styku je približne 60 %, v porovnaní s rizikom infekcie HIV /0,3-0,6%/ je chlamýdia vysoko infekčná. Väčšina chlamýdiových infekcií je však bezpríznaková. Infikovaný človek nemusí mať nijaké príznaky, v domnení že je v poriadku môže prenášať infekciu na dalších sexuálnych partnerov.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.