Privátna urologická ambulancia oznamuje, že v termíne od 1.7.2024 do 12.7.2024 nebude ordinovať na klinike v Trenčíne ani v ambulancii Novom Meste nad Váhom z dôvodu čerpania dovolenky.
Prvý ordinačný deň bude pondelok 15.7.2024.

Aké sú príznaky ochorenia?

Mycoplasmové a ureaplasmové infekcie sú príčinou zápalov urogenitálneho traktu. U žien spôsobujú zápaly močovej rúry, vagíny, nachádzajú sa pri bakteriálnej vaginóze ako koinfekcia. Bývajú príčinou popôrodných horúčok.

U mužov sa môžu oba druhy baktérii podielať na vzniku zápalu prostaty s častým prechodom do chronických foriem. Spôsobujú zápaly močovej rúry s priehľadným, často nenápadným výtokom.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.