Privátna urologická ambulancia oznamuje, že v termíne od 1.7.2024 do 12.7.2024 nebude ordinovať na klinike v Trenčíne ani v ambulancii Novom Meste nad Váhom z dôvodu čerpania dovolenky.
Prvý ordinačný deň bude pondelok 15.7.2024.

Diagnostika a liečba

Podozrenie na kvapavku u muža je vždy pri masívnom výtoku z močovej rúry. Tento príznak je veľmi charakteristický. Laboratórne sa kvapavka potvrdí vyšetrením steru z močovej rúry alebo vyšetrením moču pomocou metódy PCR. U žien sa reazlizuje tak isto ster z močovej rúry a ster z pošvy, krčka maternice.

Kvapavka je ochorenie liečitelné a vyliečiteľné. Používajú sa antibiotiká v rôznych schémach. Spravidla liečba netrvá dlhšie ako 10 dní.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.