Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Kvapavka

Kvapavka predstavuje vysoko nákazlivé, najčastejšie pohlavné ochorenie na svete. Ide o pohlavnú chorobu s akútnym až chronickým priebehom. Hnisavým zápalom postihuje sliznicu urogenitálneho traktu, dutinu ústnu, spojovky, rektum a vagínu u mladých dievčat, starších žien a v gravidite.

Každý rok je hlásených čoraz viac novo diagnostikovaných prípadov. Slovo gonorea je z gréčtiny a v preklade znamená – gonos – semeno, pohlavný orgán a rhoia – tok, semenotok, polúcia. Tento termín zaviedol Galén v roku 130. Ďalšie označenie – kvapavka – je odvodené z nemeckého slova drippen-kvapkať. Oba názvy teda súvisia s charakteristickými príznakmi tohto ochorenia.

Ako každé pohlavne prenosné ochorenie aj kvapavka podlieha povinnému hláseniu. V prípade zatajovania alebo podávania nepravdivých informácií lekárovi, môže byť pacient trestne stíhaný.