Mycoplasmy a ureaplasmy

Do tejto skupiny baktérii patrí obrovské množstvo druhov. U človeka spôsobujú ochorenia iba 4 patogény: M. pneumoniae – nepatrí medzi pohlavne prenosné ochorenia. M. hominis, M. genitalium a Ureaplasmaurealyticum – pohlavne prenosné.

Spôsobujú zápaly močových ciest a panvy.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.