Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Liečba

Kvapavka je ochorenie liečiteľné. V terapii sa uplatňujú antibiotiká perorálne jednorazovo ofloxacín, ciprofloxacín – nie v gravidite. Gravidným sa podáva jednorazovo cefotaxím i.m. alebo ceftriaxon. Vzhľadom na častú súčasnú chlamýdiovú infekciu je vhodná kombinovaná terapia s doxycyklínom.

Kvapavka podlieha povinnému hláseniu. Sedem dní po ukončení terapie je nutné kontrolné kultivačné vyšetrenie. Pri prvom i kontrolnom vyšetrení sa robí sérologický test na syfilis povinne a na HIV infekciu.