Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Condylomata accuminata - kondylómy

Špicaté kondylómy sú vírusové infekčné epiteliómy prechodných slizníc a kože v genitálnej oblasti. Ide o exofytické lézie, ktoré sa u mužov nachádzajú predovšetkým v miestach so zvýšenou vlhkosťou, v oblasti prepucia, sulcus coronarius, ústia uretry, malé pysky ohanbia, perianálnej oblasti alebo na perineu. Najčastejšie typy sú HPV 6, 11, 42 a 44, no podstatné je, že niektoré typy majú onkogénny potenciál – HPV 16, 18. Plošné papulózne lézie nachádzame v oblastiach suchších, napr. na koži penisu. Najmenej časté sú uretrálne kondylómy, ktoré v 80% prípadoch postihujú uretru v úseku do 3 cm od vonkajšieho ústia a prejavujú sa predovšetkým zmenami prúdu moču, dyzúriou alebo krvavým výtokom z močovej rúry. Veľmi raritne sa môže pri uretrálnych kondylómoch vyskytovať aj kondylómy na stene močového mechúra. Faktory, ktoré k tomu prispievajú, sú zúžená predkožka - fimóza, chronický výtok z pošvy, chronická proktitída a pod. Prenos infekcie je možný priamo – pri pohlavnom styku alebo nepriamo, napr. vlhkým uterákom pod. Zo začiatku sa infekcia prejavuje v podobe drobných ružových papuliek, rastú do výšky a ich počet sa zvyšuje. Postupne môžu splývať do tumoróznych karfiolovitých útvarov belavej farby s rozbrázdeným povrchom. Kondylómy sú mäkkej konzistencie, často sú presiaknuté, pokryté zapáchajúcim sekrétom a pomerne ľahko krvácajú. Sú nebolestivé. Väčšina kondylómov je benígnych a môže aj spontánne ustúpiť. Zvláštnou formou sú tzv. obrovské kondylómy – condylomata gigantea, ktoré sú lokalizované v perianálnej oblasti alebo na predkožke, majú tendenciu k lokálne deštruktívnemu rastu a malígnemu zvrhnutiu na spinocelulárny karcinóm.

Veľký problém predstavuje fakt, že väčšina infekcií HPV je bezpríznakových! Iba v malom percente je infekcia symptomatická. To, či dôjde ku klinickej manifestácii ochorenia, závisí od imunitného systému človeka. Imunitný systém zdravého jedinca je schopný vírus z organizmu odstrániť. Účinnosť eliminácie vírusovej záťaže z organizmu súvisí s vekom daného jedinca. K prechodnej infekcii dochádza až u 80% mladých žien. S pribúdajúcim vekom klesá eliminačná schopnosť imunitného systému, a tým sa zvyšuje šanca vírusu udržať a prežívať v organizme – najmä u vysokorizikových HPV. To, či dôjde k rozvoju klinických príznakov ochorenia, závisí nielen od imunitného systému, ale aj od celkového stavu organizmu a vedľajších faktorov, ako je fajčenie, sexuálna promiskuita, trvalé stresujúce faktory, nesprávna životospráva a pod.