Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Inkubačná doba

Inkubačný čas nie je presne známy, predpokladá sa doba 2-12 týždňov s priemerom 50 dní.