Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Trachóm

Trachóm - je následok očnej infekcie. Už pred niekoľko tisíc rokmi sa písalo o trachóme v Egypte a v Číne. Podľa WHO v endemických oblastiach ( rozvojové zeme trópov a subtrópov ) žije asi 500 miliónov ľudí a z toho má asi 150 miliónov aktívnu infekciu. Opakované infekcie vedú k zjazvovaniu spojiviek a postupne i k úplnej slepote.