Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Rozdelenie - z časového hľadiska

Z časového hľadiska možno priebeh ochorenia rozdeliť na včasný syfilis a neskorý syfilis.