Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Mykoplasmy a ureaplasmy

Názvom mykoplasmy sa označujú bežne baktérie bez tuhej bunkovej steny. Táto trieda obsahuje 4 rady, z ktorých dva majú význam pre humánnu patológiu. Ide predovšetkým o rad Mycoplasmatales a v menšej miere Acholeplasmatales.

Rad Mycoplasmatales obsahuje čeľaď Mycoplasmataceae s rodmi Mycoplasma a Ureaplasma. Do rodu Mycoplasma patrí približne 100 druhov, ktoré osídľujú hmyz, rastliny, živočíchy a človeka. Z ľudského klinického materiálu bolo vykultivovaných 16 druhov. Najčastejšie sú to: M. orale, M. salivarium, M. pneumoniae- dutina ústna a dýchacie cesty, M. hominis, M. fermentans, M.genitalium a M. penetrans-urogenitálny trakt.

Rod Ureaplasma obsahuje šesť druhov a u človeka sa nachádza iba Ureaplasma urealyticum.

Z vymenovaných sú len štyri považované za ľudské patogény: M.pneumoniae – nepatrí medzi pohlavne prenosné ochorenia, M.hominis, M.genitalium, U.urealyticum – pohlavne prenosné!

Prehľad ochorení vyvolávaných ľudskými mykoplasmami:

Mycoplasma pneumoniae Tracheobronchitída, atypická pneumónia
Mycoplasma hominis Pyelonefritída, zápalové ochorenie panvy,
popôrodná horúčka
Mycoplasma genitalium Non-gonoroická uretritída
Ureaplasma urealyticum Non-gonoroická uretritída