Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Gonorrhoea extragenitalis - mimo genitálii

O extragenitálnej kvapavke hovoríme, ak dôjde k infekcii oblastí mimo genitálií. Najčastejšie vzniká prenosom z genitálií na iné orgány. Patrí sem:

  • tonsillopharingitis gonorrhoica - zápal tonzíl – vzniká po orálnom styku s postihnutou osobou. Prejavuje sa opuchom a začervenaním sliznice, event. ťažkosťami s prehĺtaním
  • keratoconjunctivitis gonorrhoica – zápal spojiviek - môže vzniknúť u novorodencov počas pôrodu u infikovanej matky. V dnešnej dobe je zriedkavá vďaka preventívnej kredeizácii – nakvapkaním septonexu alebo jódových preparátov do konjunktiválneho vaku alebo iného antiseptika každému novorodencovi. V klinickom obraze začína slzenie, opuch oka, fotofóbia, hnisavá secernácia, mihalnice sú zlepené. Proces môže vyústiť do vážneho poškodenia zraku až slepoty. Obr. 5
  • proctitis gonorrhoica – zápal konečníka – vzniká pri genitoanálnom styku. Chorý sa sťažujú na svrbenie v konečníku a análnej krajiny. Môžeme vidieť mierne začervenanú sliznicu
  • monoarthritis gonorrhoica – zápal kĺbu – hematogénnym rozsevom baktérií je postihnuté najčastejšie koleno. Vzniká hydrops až empyém, bolesť postihnutého kĺbu a vysoká horúčka
  • Gonokoková endokarditída a diseminovaná gonokoková infekcia – predstavujú ďalšie komplikácie neliečenej infekcie. Vyskytujú sa sťahovavé bolesti kĺbov, horúčky a kožné eflorescencie, najmä na akrálnych častiach rúk
  • Uretritis postgonorrhoica – po preliečení kvapavky môže pretrvávať výtok z uretry v dôsledku infekcie, napr. mykoplasmami, ktoré sú rezistentné na liečbu, ktorá sa podáva pri kvapavke.