Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Epidemiológia

Kvapavka je klasická pohlavná choroba. Šíri sa takmer výlučne pohlavným stykom – klasickým vaginálnym, orálnym aj análnym. Prenos infekcie na novorodenca pri pôrode je v dnešnej dobe pri prevencii takmer vylúčený. Nepohlavný prenos vlhkými uterákmi alebo bielizňou, pri spoločných kúpeľoch, či infekcia oka znečistenými prstami sú veľmi zriedkavé, skôr v rodinách s nízkym hygienickým štandardom. V rokoch 1967-1987 bol počet novo diagnostikovaných prípadov kvapavky 2200 -3370 ročne. Postupom času došlo k poklesu ochorení a v západnej Európe a v USA je to 128-130 / 100000 obyvateľov za obdobie 1998-2002. Výskyt je do značnej miery sezónny, čo súvisí s turizmom, poskytovaním sexuálnych služieb a pod. Najvyšší výskyt ochorenia je pozorovaný vo vekovej kategórii 20-40 rokov.

Človek je jediným hostiteľom v prírode. Prameňom nákazy je chorý človek s akútnou formou kvapavky alebo zdravý bezpríznakový nosič. Najmä u žien sa popisuje až 50% zdravých nosičiek!!!