Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Prevencia a očkovanie

Dôležitá prevencia. Účinnou prevenciou je dodržiavanie zásad chráneného pohlavného styku, nestriedanie sexuálnych partnerov. U mladých žien a tak isto u mužov je možné očkovanie proti vysokorizikovým typom HPV. Neoddeliteľnou súčasťou prevencie rakoviny krčka maternice u žien sú pravidelné gynekologické prehliadky. Vakcinácia spolu s pravidelným screeningom môžu v budúcnosti výrazne prispieť k zníženiu výskytu rakoviny krčka maternice. V prípade klinických prejavov infekcie HPV je nutné dodržiavať sexuálnu abstinenciu, čím skôr vyhľadať odbornú lekársku pomoc a začať adekvátnu terapiu, čím sa predíde ďalšiemu šíreniu infekcie.