Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

HPV infekcia krčka maternice

HPV infekcia krčka maternice diagnostika a liečba spadá do gynekologickej praxe. Dôležitá je prevencia infekcie, aktívne vyhľadávanie infekcie pri preventívnych gynekologických prehliadkach a očkovanie najmä u mladých žien ešte pred začatím aktívneho pohlavného života.