Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Epidermodysplasia verruciformis

Bradavicovitá epidermodysplázia je zriedkavé vírusové ochorenie kože s rizikom malígneho zvrhnutia. Prejavy začínajú v mladšom školskom veku. Na tvári a trupe sa objavujú mnohopočetné veľké, ploché bradavice bledooranžovej farby. Ochorenie ma chronický priebeh. K malígnej premene bradavíc dochádza zväčša v 4. až 5. dekáde života. Ochorenie býva spojené s mentálnou retardáciou.