Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Klasifikácia a rozdelenie

Klasifikácia a rozdelenie

Na základe určitých odlišností v poradí génov sa v súčasnosti rozdeľujú HPV do skupín:
A – anogenitálne formy – papilomavírusy infikujúce sliznice a genitál
B – kožné formy (nongenital) - vyvolávajú epidermodyspláziu kože
C, D, E – vyvolávajú plantárne bradavice na nohách a bradavice dlaní

Ďalej sú infekcie HPV klasifikované podľa klinických prejavov na:

a) latentné (bezpríznakové) infekcie
b) subklinické
c) klinické

Klinická infekcia je evidentná, viditeľná lézia, zatiaľ čo pri latentnej infekcii je vírus detekovateľný len špecifickými testami na vírusovú DNA. Subklinické lézie sa dajú zobraziť za pomoci 3-5% kyseliny octovej, ktorou sa ložisko označí a prehliada sa pod zväčšením. Väčšina infekcií je latentných, ak dôjde ku klinickým prejavom, ide vo väčšine prípadov o bradavice, kondylómy a menej často malignity. Z hľadiska rizika navodenia karcinómu sa rozlišujú papilomavírusy s nízkym rizikom (napr. typ 6 a 11), pretože sa s týmito typmi spája nízky onkogénny potenciál a zvyčajne infekcia vedie k vzniku kondylómov a low-grade prekanceróznych lézií. Medzi typy s vysokým rizikom patria HPV typ 16, 18, pretože sú zodpovedné za poškodenia epitelu, ktoré môže postupovať do karcinómov, najmä v anogenitálnej oblasti. Samotná infekcia sama o sebe nespôsobuje malígnu transformáciu infikovanej bunky, ale kofaktory, ako sú fajčenie, ultrafialové žiarenie, nedostatok kyseliny listovej, supersia imunitného systému spolu s infekciou HPV môžu do malígnej premeny vyústiť.