Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Inkubačná doba

Inkubačná doba môže trvať od niekoľkých týždňov až jeden rok. V priemere však 2 mesiace. Vzhľadom na veľmi variabilnú inkubačnú dobu a pri viac ako jednom sexuálnom partnerovi je často extrémne zložité až nemožné určiť, kto koho nakazil.