Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Dispenzarizácia a recidíva HPV

Po terapeutickom zákroku alebo lokálnej terapii pacienta sledujeme v 4-6 mesačných intervaloch až do doby, kedy je jeden rok bez klinických príznakov. Odporúča sa chránený pohlavný styk. Recidíva kondylómov po liečbe je veľmi častá!