Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Diagnostika

Diagnostika infekcie HPV sa opiera o klinický obraz, laboratórnu diagnostiku a histopatologické vyšetrenie. Klinické lézie sú viditeľné voľným okom. Pri subklinických léziách, ktoré nie sú viditeľné, musíme použiť niektoré diagnostické metódy:

  • Test s 3-5 % kyselinou octovou
  • Histologické a cytologické vyšetrenie bioptického materiálu
  • Molekulárno-biologické metódy – (DNA diagnostika)

Test s kyselinou octovou má využitie predovšetkým v gynekologickej praxi v kombinácii s kolposkopiou. Kyselina sa nanáša na oblasť vonkajšieho genitálu, nechá sa pôsobiť 5-10 minút a potom hodnotíme výsledok. Oblasti postihnuté HPV infekciou typicky vyblednú. Test je však málo špecifický aj senzitívny, pretože vyblednuté oblasti mnohokrát neobsahujú HPC vírus a naopak normálna sliznica môže obsahovať vírus. V prípade nutnosti potvrdenia infekcie je nutné odobrať zo suspektnej oblasti biopsiu za účelom detekcie histologických a cytologických zmien. Najspoľahlivejšiu diagnostiku predstavujú molekulárno-biologické metódy, predovšetkým metóda PCR s najväčšou senzitivitou.

Pri diagnostike PCR sa robí ster z glans penisu a výter z močovej rúry špeciálnymi tampónmi, ktoré sa zasielajú v transportnom médiu do laboratória. Nutné je, aby pacient aspoň hodinu pred diagnostickým výterom nemočil! Vyšetrenie u mužov nie je hradené zo zdravotného poistenia a pacient si ho hradí v plnej výške.