Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Pôvodca ochorenia

Pôvodcom ochorenia je Chlamydia trachomatis, sérotyp L1, L2 a L3.