Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Diagnostika

V diagnostickom procese je dôležitá anamnéza, najmä pátrame po sexuálnom kontakte v endemickej oblasti, klinický obraz, mikroskopický a kultivačný dôkaz a serologické vyšetrenie.

V dif. dg. je nutné odlíšiť herpes genitalis, tuberkulózu, ulcus molle, syphilis sec, Hodgkinovu chorobu.