Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Lymphogranuloma venereum

Lymphogranuloma inguinale patrí medzi klasické venerické /pohlavné/ choroby a prenos je takmer výlučne pohlavným stykom. Vyskytuje sa v tropických oblastiach a v subtrópoch Afrika, Ázia a Južná Amerika. V našich podmienkach je výskyt zriedkavý. Podlieha povinnému hláseniu.