Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Liečba

V terapii sa uplatňujú zásadne antibiotiká. Používajú sa doxyciklín, erytromycín, azitromycín, trimetoprim/sulfametoxazol. Liečba by mala trvať minimálne 3 týždne. Pri neúspechu sa podáva gentamicín intravenózne alebo intramuskulárne. K recidíve môže dôjsť aj po 18 mesiacoch po ukončení liečby. Lokálna liečba zahŕňa aj chirurgické odstránenie vegetácií.