Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Epidemiológia

Prenos infekcie je možný pohlavným aj nepohlavným stykom. Primárny je prenos je pohlavný, no pre nízku infekciozitu baktérie je nutná opakovaná expozícia, aby došlo ku klinickým prejavom ochorenia (zvýšené riziko pri genitoanálnom styku). Je pravdepodobné, že baktéria je súčasťou normálnej mikroflóry čreva, môže tak dôjsť k infekcii autoinokuláciou.

Ide o časté ochorenie v trópoch a subtrópoch, v miernom pásme a v našich podmienkach je zriedkavé. Endemické oblasti výskytu sú Austrália, Brazília, južná Afrika, Nová Guinea, juh Indie, Karibik a juhovýchodná Ázia. V USA je hlásených menej ako 100 prípadov ročne a vo väčšine prípadov je anamnéza zahraničnej cesty do endemickej oblasti a rizikový pohlavný styk. Postihuje rovnako často mužov i ženy s najčastejším výskytom vo veku 20-40 rokov.