Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Granuloma inguinale

Granuloma inguinale je chronické bakteriálne ochorenie, ktoré je často spojené s inými pohlavnými chorobami. Prenáša sa pohlavným i nepohlavným stykom. Postihuje najmä kožu a sliznice v genitálnej oblasti a v oblasti slabín.