Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Rozdelenie

Chlamýdie sú výlučne vnútrobunkové baktérie.

Rod Chlamydia má 4 najrozšírenejšie druhy:

  • Chlamydia trachomatis
  • Chlamydia pneumoniae, podľa novej klasifikácie Chlamydophila pneumoniae
  • Chlamydia psittaci, podľa novej klasifikácie Chlamydophila psittaci
  • Chlamydia pecorum

Hlavný význam majú Chlamydia trachomatis a Chlamydia pneumoniae, ktoré sú ľudskými patogénmi. Chlamydia psittaci je primárne zvierací patogén s možným prenosom na človeka. V zásade môžeme rozdeliť chlamýdie na dve skupiny,

  • ktoré vyvolávajú infekcie urogenitálneho traktu a reprodukčného
    systému – Chlamydia trachomatis
  • ktoré vyvolávajú infekcie respiračného systému- Chlamydophila
    pneumoniae a Chlamydophila psittaci