Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Prenos infekcie

Chlamydia trachomatis sa prenáša takmer výlučne pohlavným stykom. Najviac ohrozenou skupinou sú muži aj ženy vo vekových skupinách 15 – 30 rokov. Prenáša sa orálnym, vaginálnym i análnym stykom. Existujú však raritné prípady, kedy infikovaní jedinci vylúčili prenos pohlavným stykom. Riziko nakazenia sa Ch. Trachomatis pri nechránenom pohlavnom styku s nakazenou osobou je asi 60 %. V porovnaní s rizikom infekcie HIV, ktorá je pri nechránenom pohlavnom styku asi 0,3 – 0,6 %, je chlamýdia t. vysoko infekčná! Boli popísané prípady prenosu infekcie z matky na dieťa pri pôrode. Zákernosť infekcie spočíva v tom, že väčšina infikovaných jedincov nemá žiadne klinické príznaky, teda infikovaný nie je nútený vyhľadať lekára a infekciu šíri ďalej medzi sexuálnych partnerov. Z toho vyplývajú aj rizikové faktory, ako nedodržiavanie zásad bezpečného sexu a udržiavanie kontaktu s viacerými sexuálnymi partnermi.