Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Ochorenia vyvolané Ch. Trachomatis

Chlamydia trachomatis vyvoláva u človeka tieto ochorenia:

  • 1. Trachóm – sérotypy A, B, Ba, C
  • 2. Lymphogranuloma venereum – sérotypy L1 – L3
  • 3. Urogenitálne a očné infekcie – sérotypy D – K ( je ich 18)