Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Diagnostika

Používa sa priama a nepriama diagnostika.

Nepriamy dôkaz spočíva v detekcii protilátok proti chlamýdiam v krvi alebo v mieste infekcie alebo dôkaz antigénu chlamýdii, teda jednotlivých súčastí bakteriálnej bunky. Pri nepriamom dôkaze nedokazujeme priamo chlamýdie, teda ide o menej presný spôsob diagnostiky. Na dôkaz protilátok sa odoberá venózna krv do sterilnej skúmavky.

Presnejší je priamy dôkaz chlamýdií v mieste infekcie. Najpresnejšia diagnostika infekcie je priamy dôkaz bakteriálnej nukleovej kyseliny – teda chlamýdiovej DNA. Možná je aj kultivačná diagnostika, ale je menej presná. Odber materiálu na diagnostiku závisí od klinických prejavov infekcie. Pokiaľ je to možné, odoberá sa vzorka z miesta infekcie. U muža z moču, výter z močovej rúry. Vhodné je pred výterom urobiť aj masáž prostaty. U žien výter z močovej rúry, výter z krčka maternice.

Vyšetrenie krvi by sa nemalo štandardne používať, ale má skôr slúžiť ako pomocné vyšetrenie.

Pri infekciách vyvolaných Ch. Trachomatis, obzvlášť akútnych, je metódou voľby priamy dôkaz z klinického materiálu – výter z močovej rúry, výter z krčka maternice, moč, ejakulát. Dôkaz protilátok proti Ch. Trachomatis je vhodný pri dlhotrvajúcich infekciách, pri systémovej infekcii a pri neprítomnosti chlamýdií v dolných močových cestách.