Privátna urologická ambulancia si Vám s hrdosťou dovoľuje oznámiť, že sa stala členom prestížnej spoločnosti SCRS (Society for Clinical Research Sites).

Cenník pohlavné ochorenia

Cenník pohlavné ochorenia

 • Vyšetrenie na pohlavne prenosné ochorenia základ /výtery z močovej rúry a odber krvi/ - 80 EUR
 • Vyšetrenie na pohlavne prenosné ochorenia metódou PCR /vyšetrenie moču a odber krvi/ - 140 EUR
 • Vyšetrenie na HPV PCR – 100 EUR
 • Vyšetrenie na HSV – 100 EUR
 • Vyšetrenie na chlamýdia trachomatis samostatne na žiadosť pacienta – 20 EUR
 • Vyšetrenie na kvapavku samostatne na žiadosť pacienta – 20 EUR
 • Vyšetrenie na mycoplasmy a ureaplasmy samostatne na žiadosť pacienta – 30 EUR
 • Vyšetrenie na kvasinkové infekcie – 20 EUR
 • Vyšetrenie na nešpecifickú infekciu samostatne na žiadosť pacienta – 30 EUR
 • Vyšetrenie na STD serológia /odber krvi/ samostatne na žiadosť pacienta – 40 eur
 • Vyšetrenie na pohlavne prenosné ochorenia KOMPLETNÉ - 400 EUR
  Pri tomto type vyšetrení poskytujeme všetky výsledky do 6 pracovných dní a vyšetrenie je možné zrealizovať kedykoľvek v priebehu našich ordinačných hodín /obsahuje konzultačné a poradenské služby, USG vyšetrenie obličiek, močového mechúra, prostaty, semenníkov, nadsemenníkov, zhodnotenie močového sedimentu, odber krvi, serologické vyšetrenie, bakteriologické, mykologické, virologické, aj parazitologické vyšetrenie STD kombinovanými metódami na úrovni molekulárnej biológie/